Disclaimer

Ondanks alle inspanningen kan Kramp niet garanderen dat alle informatie op deze website volledig, correct en altijd actueel is. Dit geldt ook voor alle links op de website naar andere internetsites. Kramp is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetsites van derden die via dergelijke links bereikbaar zijn. Kramp behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de informatie op deze website te wijzigen of aan te vullen. 

Door het gebruik van deze website ontstaat nooit een contractuele relatie met Kramp en deze komt ook niet tot stand in verband met de aanvraag van informatie, de advisering of andere dienstverlening. Kramp accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de inhoud en geeft geen garantie voor wat betreft de correctheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt verstrekt of voor de continue toegankelijkheid van deze website. 

Kramp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade en evenmin voor de niet toegankelijkheid, verlies van gegevens ten gevolge van het gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt.