Wzorowe role dla firmy Kramp

Zarządzanie

Uważamy, że rolą każdego menadżera jest między innymi: kształtowanie konstruktywnego, zorientowanego na wyniki i wspierającego innych środowiska pracy, angażowanie, motywowanie oraz nastawienie na pracę zespołową. Wszystko to jest istotne dla naszych strategicznych celów. Osoby zarządzające nie przygotowane do roli mogą odwracać uwagę od pozytywnej kultury pracy, którą pielęgnujemy w firmie Kramp. 

Nawet wielcy liderzy muszą pracować nad swoimi umiejętnościami, aby rozwijać kompetencje menadżerskie takie jak: strategiczne przywództwo, przywództwo zorientowane na wyniki oraz zorientowane na ludzi.  

To dlatego uruchomiliśmy Kramp Leadership Academy . Jest to kompleksowy  program dotyczący podstaw przywództwa. Obejmuje pełen zakres umiejętności – od efektywnej komunikacji po zarządzanie projektami, język angielski w biznesie i finansach, po koncepcje Continuous Improvement i Lean Six Sigma. 

Odkryj  tutaj następny etap swojej kariery i skontaktuj się z nami już dziś.