Księgowa/y

#REQ0009126

Czym będziesz się zajmować?

Osoba na tym stanowisku będzie częścią działu Finansowo-Księgowego. Dedykowana będzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych w spółce Ageropol oraz Kramp SAS. Będzie odpowiedzialna za prawidłową dekretację i kompletność dokumentów dotyczących zakupu i sprzedaży towarów przesłanych do systemu finansowo – księgowego. Zadaniem księgowej/go będzie ewidencja dokumentów kosztowych oraz ich odpowiednia klasyfikacja pod kątem podatkowym, ewidencja majątku trwałego oraz rozrachunków z kontrahentami. Odpowiadać będzie za prawidłowe rozliczanie podatku VAT i podatku CIT, w tym składanie stosownych deklaracji.  Do zadań osoby będzie również należało przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Zarządu, właścicieli i zewnętrznych instytucji sprawozdawczych.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (rachunkowość, finanse, ekonomia)
 • Minimum 2 lata doświadczenia w księgowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Praktyczna znajomość i umiejętność stosowania ustawy o rachunkowości oraz umiejętność stosowania przepisów prawa podatkowego, w szczególności podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych
 • Znajomość MS Office (w tym biegła znajomość Excela)
 • Komunikatywność , umiejętność organizacji pracy w zespole, samodzielność.
 • Skrupulatność, odpowiedzialność, zaangażowanie i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Co oferujemy?

 • Nieograniczone możliwości rozwoju
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • Rodzinną atmosferę pracy
 • Współpracę z ludźmi pełnymi pasji
 • Profesjonalne szkolenia
 • Korzystanie z nowoczesnych narzędzi pracy
 • Karierę bez ograniczeń

Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą elektroniczną

Kliknij poniżej w przycisk Aplikuj, żeby wysłać swoją aplikację.
 

Odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.  Ofert niewykorzystanych nie zwracamy.

Stare Miasto (PL)