Gå fra at studere business administration i dag til en aktiv rolle i e-handel med landbrug

Intelligente mennesker tager intelligente karriereskridt

Alle, der begynder et uddannelsesforløb, vil gerne fremad. Måske har du også dine egne konkrete idéer om, hvordan din fremtidige karriere skal se ud. Kramp støtter dig på vejen og – vigtigst af alt for dig – støtter dig i din valgte karriere. 

I en verden med et stigende befolkningstal er begreber som produktivitet, effektivitet og bæredygtighed magiske formler, når det handler om at sikre en tilstrækkelig fødevareforsyning. Kramps produkter yder et væsentligt bidrag til løsningen af fremtidens udfordringer – og vi baner allerede vejen. For os indebærer det også, at vi kan tilbyde krisesikre og attraktive job- og karrieremuligheder i hele Europa.

Vi tilbyder ambitiøse studerende flere muligheder for at lære vores virksomhed at kende: 

  • Som en del af en betalt praktik eller afsluttende projekt 
  • Som en del af en praktikplads

Vi udvikler unge talenter. Praktikanter/studerende lærer udvalgte områder i Kramp at kende, gennemfører projekter og får deres første erhvervserfaring. Du skriver din bachelor eller dit speciale, mens du arbejder hos os, så åbner du døre og muligheder for at fortsætte din karriere.

Hvad er fordelene ved at lære vores virksomhed at kende? 

  • Et praktikophold i relevante afdelinger/divisioner (videns- eller handelsorienterede) 
  • Fair betaling af praktikanter 
  • Deltagelse i konkrete projekter og opgaver i virksomheden, lære tekniske og sociale færdigheder 
  • Merværdi på begge sider – særligt dit udefrakommende blik og din teoretiske viden er efterspurgt
  • Du får erhvervserfaring under studierne 
  • Programmet tilpasses til studerendes tidsplaner (f.eks. fleksibel arbejdstid)